Πιστοποιητικό

■ Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

■ Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας στην Εργασία

■ Πιστοποιητικό Πιστοποίησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

wkasmmg
Military Supplier

Στρατιωτικός Προμηθευτής

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

Εξαιρετικός προμηθευτής εξοπλισμού για τη βιομηχανία ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης οχημάτων

Integrity Enterprise 2017

Integrity Enterprise 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

Εξαιρετική συμβολή επιχειρήσεων σταθερής ανάπτυξης

Innovative Enterprises In Sichuan Province

Καινοτόμες επιχειρήσεις στην επαρχία Σιτσουάν

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

Προϊόντα καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας στην επαρχία Σιτσουάν

Enterprise Technology Center

Enterprise Technology Center

Outstanding Private Enterprise

Εξαιρετική Ιδιωτική Επιχείρηση

National High-tech Enterprise

Εθνική Επιχείρηση Υψηλής Τεχνολογίας

Sichuan Province Famous Brand Title

Διάσημος τίτλος επωνυμίας επαρχίας Σιτσουάν